Kroppen Skammen Kunsten

bookmark

Spiseforstyrrelsespoliklinikken 15 år - Jubileumsseminar

torsdag 27. oktober 2016, kl. 09:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Spiseforstyrrelsepoliklinikken; Seksjon for Personlighetspsykiatri, OUS

Inngang: Billett

Fortellingen om Spiseforstyrrelsespoliklinikken på Gaustad handler om hvordan kunst og poesi kan bidra til å skape bevegelse for den som strever med å være menneske i verden. Det er også en beretning om å lete bak symptomene og bak alle ordene for å finne frem til bortgjemte og skambelagte følelser og lengsler. Kunsten kan gi form til det som kroppen bærer av smerte, skam og selvforakt, og i relasjonens ramme løse opp i det fastlåste.

Vi feirer at det er femten år siden Spiseforstyrrelsespoliklinikken ble offisielt opprettet og ønsker med denne dagen å formidle vår behandlingsfilosofi.

Påmelding til sekretær Lena Vullum; lenvul@ous-hf.no

 

Program:

kl. 09.00-09.30 Registrering

kl. 09.30-09.35 Kunstnerisk innslag v/ kunstpsykoterapeut og gruppenalytiker Ingalill Johnsen og velkommen ved kunstpsykoterapeut og poliklinikkleder Åse Minde

kl. 09.35-10.30 Innledning v/ psykologspesialist/PhD og karakteranalytiker Kjersti Solhaug Gulliksen. Intervju med poliklinikkleder Åse Minde

kl. 10.30-11.00 Kaffe

kl. 11.00-11.45 Litteratuforsker Irene Engelstad; “og de skammet seg”. Litterær utforskning av skam og skamløshet.

kl. 11.45-12.15 Dans ved Cassandra Loo og Nora Svenning, tekst ved skuespiller Emil Johnsen

kl.12.15-13.15 Lunsj – enkel servering

kl.13.15-14.15 Filmskaper Margreth Olin, filmklipp og foredrag

kl.14.15-14.45 Pause

kl.14.45-15.15 Silje Sønsterud Olsen; “Et lerret – et nytt språk” egeneerfaring med kunstpsykoterapi

kl.15.15-16.00 Psykologspesialist og psykoanalytiker Eldar Evang “Hva har denne kroppen med meg å gjøre?” – om skam og ensomhet

kl.16.00-16.15 Avslutning ved seksjonsleder Torill Irion