Kroppspositivisme: Retten til å elske seg selv

Kroppspositivisme: Retten til å elske seg selv

bookmark

mandag 6. mai 2019, kl. 18:00 til kl. 22:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Den norske Helsingforskomité

Inngang: Gratis

I år ønsker SPISFO å markere Internasjonal Slankefri Dag med en temakveld om kroppspositivisme. Hvordan kan vi snakke om kropp og slanking? Hvordan påvirker det oss at vi har våre vestlige kroppsidealer?

Internasjonal Slankefri Dag som er hvert år den 6. mai og har som mål å fremme aksept, inkludering og mangfold.

Carina Carlsen, også kjent som Fet, men fattet vil holde et foredrag denne kvelden. Carina er vernepleier, kroppspositivist og burlesqueartist. Det er få som har større engasjement og flere baller i lufta enn Carina, hun jobber hardt og engasjerer seg i mange viktige og dagsaktuelle saker og temaer.

Som hun selv pleier å si “vi lever i et samfunn hvor det bli sett på som verre å være tjukk enn å være slem”, og det ønsker Carina å gjøre noe med. Gjennom aktivisme i mange ulike former bidrar hun til at mer mangfold og større forståelse for kropp, seksualitet og psykisk helse.

Hva betyr egentlig kroppspositivisme?
Carina forteller at kroppspositivisme for henne handler om å akseptere egen kropp og å ha en god psykisk helse direkte knyttet opp til eget selvbilde, men også å akseptere andres kropp og utseende. “Jeg har de siste årene jobbet hardt for at kroppspositivisme skal bli et ord vi bruker i hverdagen, og drømmen er selvsagt å kunne skrive en bok om emnet. Jeg håper flere hiver seg på bølgen – det handler ikke om å ignorere helse og alt det der, men å elske seg selv og falle til ro med at det er greit å være seg selv. Du skal ikke bli syk fordi du ikke fyller de heller urealistiske kravene samfunnet har.”

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Velkommen!