Kroppsvisitasjon i fengsel – hvor bør grensen gå?Foto: Jussbuss

Kroppsvisitasjon i fengsel – hvor bør grensen gå?

bookmark

tirsdag 6. oktober 2020, kl. 18:30 til kl. 20:30

Sal: Skram og Digitalt

Arrangør: Jussbuss

Inngang: Gratis med påmelding

I en dom i Gulating lagmannsrett (LG-2019-161767) i sommer ble det blant annet fastslått at Bergen fengsel hadde utsatt en varetektinnsatt for nedverdigende behandling i strid med EMK artikkel 3 på grunn av rutinemessig kroppsvisitasjon.

Kriminalomsorgen har den siste tiden mottatt kritikk for kroppsvisitasjonspraksisen. Kritikken har vært rettet mot et fravær av vurderinger og at visitasjonene har vært preget av rutiner og vilkårlighet.

Aktører som politikere, Kriminalomsorgen og innsatte vil diskutere hva de mener om kroppsvisitasjonspraksisen, hvorvidt den er nødvendig og hvilke hensyn som skal være avgjørende i norske fengslers avgjørelse om å foreta kroppsvisitasjon.

Se facebook-arrangement for informasjon om debattdeltakere.

Arrangementet blir strømmet her.