Ku og klima

bookmark

Hvordan ble kua klimaversting?

onsdag 4. mars 2015, kl. 11:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Oikos, Norges Bondelag, Fagforbundet, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Debio

Inngang: Gratis

Anita Idel fra Tyskland er veterinær og forfatter av boka Die Kuh ist kein Klima-Killer! Med foredraget Kyr, klima og matproduksjon vil Idel, sammen med et bredt sammensatt panel, sette diskusjonen opp mot norske forhold og se hvilke implikasjoner temaet kan få for norsk landbruk.

Seminaret er gratis, og foregår på engelsk