Kulturbyrådens fremtidsvisjoner

bookmark

Debatt

mandag 29. oktober 2012, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Kulturforum

Inngang: Billett

Hallstein Bjercke, byråd for kultur og næring i Oslo (V), orienterer om sitt syn på dagens kulturliv i hovedstaden og hvilke prioriteringer han mener er viktig for fremtiden. Herunder vil han også orientere om hvilke tilbud han mener Den kulturelle spaserstokken og Den kulturelle nistepakka skal gi byens befolkning.

For at Oslo skal få det rike, frodige og mangfoldige kulturlivet som befolkningen ønsker seg, er det viktig med dialog, slik at behov og synspunkter kommer frem.

Korte kommentarer fra:
Amatørkultur: Morten Hagevik – generalsekretær i Norsk Teaterråd
Kulturelt mangfold: Jinn-Merethe Jansen – daglig leder i TrAP (Transnational Arts Production)
Musikk/festival: Kari Grete Jacobsen – daglig leder i Østnorsk jazzsenter
Visuell kunst: Tonje Gjevjon – styreleder i BOA (Billedkunstnerne i Oslo og Akershus)
Scenekunst: Birgitte Victoria Svendsen – skuespiller ved Oslo Nye Teater

Salen inviteres til å delta i debatten!

Kulturforum håper alle som er interessert i kunst og kultur, og som ønsker at Oslos kulturliv skal blomstre ytterligere, møter opp og bidrar i debatten!