Kulturell kompleksitet i dag

Kulturell kompleksitet i dag

bookmark

Hva er nytt, og hva skjer de neste ti årene?

fredag 12. juni 2020, kl. 09:30 til kl. 17:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Sosialantropologisk Institutt, UiO

Inngang: Gratis, digitalt

Du kan strømme arrangementet direkte fra Litteraturhuset via YouTube. Det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis gjennom chat-funksjonen.

Programomtale: CULCOM – Kulturell kompleksitet i det nye Norge – var et forskningsprogram som varte fra 2004 til 2010. En bred vifte av prosjekter, fra mediesosiologi til religionsvitenskap, fra historie til sosialantropologi, satte seg som mål å tegne opp det nye Norgeskartet. Ti år etter at programmet er avsluttet, ser vi tilbake på årene som er gått og fremover mot de neste ti. Hvordan har verden og Norge forandret seg, og hva har vi i vente? Noen stikkord er terrorangrepet 22. juli, Facebook som premissleverandør i debatten, den syriske flyktningkrisen og fremveksten av nye politiske bevegelser som skaper både begeistring, frykt og polarisering.

Til å snakke om de siste ti årene og de neste ti årene har vi invitert tidligere forskere fra CULCOM, men også nye stemmer. Det blir en innholdsrik og variert dag, like mangfoldig og fargerik som det nye Norge!