Kulturell og kreativ næring

bookmark

Status og videre kunnskapsutvikling

tirsdag 10. april 2018, kl. 09:30 til kl. 12:00

Sal: Skram

Arrangør: Norsk Kulturråd

Inngang: Gratis

I de senere årene har regjeringen satset på å utvikle og styrke kulturelle og kreative næringer. På dette fagseminaret vil det bli gitt presentasjon av aktuell forskning. Videre vil følgeforskning som inngang til kunnskap om utviklingen på området bli tematisert.