Kulturkrasj eller omsorgssvikt?

bookmark

Innvandrerfamilier og norsk barnevern

torsdag 1. desember 2016, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Caritas Norge

Inngang: Gratis

Gjennom media er det siste tiden stilt spørsmål ved barnevernets kulturkompetanse og arbeidsmetode i møte med innvandrerfamilier. Hos mange har disse historiene skapt stor frykt. Caritas inviterer derfor til åpen debatt om temaet. Bli med og møt barneminister Solveig Horne. Maciej Czamecki, forfatteren av boken «Barn av Norge. Om den (over)beskyttende staten» og barnevernsdirektør Mari Trommald. Arrangementet er gratis og foregår på norsk.

Program:

19:00 Velkommen Martha Rubiano Skretteberg, general sekretær, Caritas Norge 

19:05 Solveig Horne, barne- og likestillingsminister

19:20 Maciej Czarnecki, forfatter av boken «Barn av Norge. Om den (over) beskyttende staten»

19:30 Representanter med minoritetsbakgrunn: vitnesbyrd

19:50 Mari Trommald, direktør, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 

20:00 Foreningen for barnevernsbarn 

20:10 Debatt, ledet av Aslak Bonde

20:30 Slutt