Kulturrikets tilstand 2010

bookmark

Kulturnorges årlige forskningskonferanse

onsdag 20. oktober 2010, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Senter for kultur- og idrettsstudiar

Inngang: Billett

Kulturrikets tilstand er en årlig konferanse som skal gi en kunnskapsbasert evaluering av norsk kulturpolitikk. Konferansen trekker veksler på tilgjengelig forskningsbasert kunnskap om kulturfeltet. Forskere og andre fagpersoner inviteres til å gi korte, faglig baserte og kritiske vurderinger av ulike delområder av kulturfeltet. Hvert tema blir belyst gjennom to innlegg.

Årets konferanse tar opp følgende tema: Huitfeldts kulturpolitikk, ledelse av norske kulturinstitusjoner, det nye kulturrådet, den kulturelle skolesekken, kulturnæringer og økonomisk vekst, norsk toppidrett, nye Bjørvika, vilkår for forskningsbasert kunnskap i norsk kulturpolitikk

Fullstendig program kan lastes ned i PDF-format her.

Alle innlegg publiseres i en rapport av Senter for kultur- og idrettsstudiar i etterkant av konferansen. Rapporten tilgjengeliggjøres på nett og i papir-versjon.

Meld deg på konferansen her.