Kulturrikets tilstand 2012

bookmark

Alle skal med!

onsdag 31. oktober 2012, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Senter for kultur- og idrettsstudium ved Høgskolen i Telemark / Telemarksforskning, Bø

Inngang: Billett

Kultur-Norges årlige forskningskonferanse. I år setter vi søkelyset på regional kulturpolitikk og særlig på forholdet mellom de nasjonale visjonene og den lokale virkeligheten. Innlegg og paneldebatt. Varer til kl. 16.30. For påmeldig og program se hit.no. Studentpris 200,-.