Kulturrikets tilstand 2013

bookmark

Kulturpolitikk og kunnskap

onsdag 30. oktober 2013, kl. 08:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Senter for kultur- og idrettsstudiar

Inngang: Billett

Kulturrikets tilstand er en årlig konferanse som leverer oppdaterte statusrapporter om norsk kulturliv og kulturpolitikk. Konferansen har vist seg å være et levedyktig møtested for kulturarbeidere, politikere, journalister og forskere og arrangeres i år for femte gang. I år retter vi søkelyset mot forholdet mellom kulturpolitikk og kunnskap: Er kulturpolitikken basert på kunnskap? Kan eller bør den være basert på kunnskap, og i tilfelle hvordan skal man sikre at det finnes et relevant kunnskapsgrunnlag? Konferansen i år har en rekke innlegg som handler om hvordan politikken møter kunnskapen, og om hvilke muligheter og begrensninger som ligger i dette møtet. Noen av temaene er forskning i tabloid form, diskusjonen om boklov og kulturpolitisk hallelujaforskning.

Innledere og debattdeltakere: Sigrid Røyseng , Per Mangset, Ole Marius Hylland, Georg Arnestad, Fredrik Engelstad, Erik Henningsen, Tore Slaatta, Knut Løyland, Erik Peurell, Dorte Skot Hansen, Håkon Larsen, Jorunn Spord Borgen, Catharina Christophersen, Anne Kielland, Arnfinn Bjerkestrand, Jon Holm, Kristian Meisingset, Anne-Britt Gran m.fl.

hit for påmelding