Kulturutredningen 2014

bookmark

Åpent møte

mandag 26. mars 2012, kl. 16:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Kulturforum - et forum innen Oslo Arbeiderparti

Inngang: Gratis

Kulturutredningen 2014 – med Anne Enger som leder – er satt ned av Regjeringen for å utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005, og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står foran i årene som kommer. Sentralt i kulturpolitikken etter 2005 er Kulturløftet I og Kulturløftet II, som innebærer et stort økonomisk løft for norsk kulturliv.

 

I januar 2013 skal utvalget legge fram sine vurderinger i form av en NOU.

”Vi har en stor og viktig oppgave foran oss”, sier utvalgsleder Anne Enger, som understreker at utvalget ønsker en bred og åpen dialog med kulturlivet. ”Vi vil oppsøke mange miljøer og lytte til synspunkter på hvordan kulturpolitikken har fungert og hvordan den bør innrettes i framtida – og vi åpner for at alle interesserte kan komme med innspill”.

 

Korte kommentarer fra:

Christin Sund (generalsekretær i Norsk teaterråd) – om amatørkultur

Eli Borchgrevink (daglig leder i Transnational Arts Production (TrAP)) – om kulturelt mangfold

Renée Rasmussen (forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon) – om musikk

Sigmund Løvåsen (nestleder i Den norske Forfatterforening) – om litteratur

Peder Horgen (forbundsleder i Norske Dansekunstnere) – om scenekunst

Lise Stang Lund (styreleder i Norske Kunsthåndverkere) – om visuell kunst

 

Salen inviteres til å delta i debatten.