Kunnskap om jobbsøking

bookmark

mandag 6. juni 2016, kl. 17:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Competence Center for Immigrants (CCI) & Chinese Professionals in Norway (CPN)

Inngang: Gratis

Hvordan finne en drømt jobb og bli en fremragende kandidat blant mange søkere? I dagens tøffe jobb-markedet, kan denne oppgaven være enda mer utfordrende for en arbeidssøker med innvandrerbakgrunn. Ekspert Lene Rutle fra Frontica, en av de største rekrutteringsselskap i Norge, vil gi oss noen nyttige tips om hva du skal gjøre i de ulike fasene av et jobbsøking prosess.

Enkel mat vil bli servert. Seminaret er på engelsk.

Mer informasjon på: www.workinginnorway.no og www.cpn2003.no

 

English:

Open Seminar – Knowledge of Job Hunting

How to find a dreamed job and become an outstanding candidate among many applicants? In today’s tough job-market, this task can be even more challenging for a job-seeker with an immigrant background. Expert Lene Rutle from Frontica, one of the largest recruitment companies, will give us some useful hints about what to do in the different phases of a job hunting process. Simple food will be served.

More information on: www.workinginnorway.no og www.cpn2003.no