Kunst og kulturFoto: Marthe Haugdal/Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

Kunst og kultur

bookmark

Bidrag til et aldersvennlig samfunn

onsdag 18. mars 2020, kl. 18:30 til kl. 20:00 – Avlyst

Arrangørene har besluttet å avlyse arrangementet ut i fra en samlet vurdering av situasjonen med Koronaviruset. Dette i henhold til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helseforetakene da målgruppen har direkte kontakt med sårbare beboere og pasienter.

Sal: Skram

Arrangør: Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Verdighetsenteret, Riksteatret og Sykehjemsetaten i Oslo kommune

Inngang: Avlyst

Priser: Ordinær 100,-Student 70,-

Hvilken kunnskap gir moderne hjerneforskning om den betydning kunst og kultur kan ha for den enkeltes mestring, læring og helse – i et livsløpsperspektiv?

Hvilke tiltak kan dette inspirere til innen institusjonsbasert omsorg i kommunene?

Hvordan kan vi legge til rette for frivillig engasjement, der også friske eldre finner det enkelt og interessant å delta?

Programmet

Innledningsforedrag: Den kulturelle hjernen
Om kultur, læring og aktivitet – også i livets siste fase. Hva sier hjerneforskningen?
Gunnar Bjursell, professor em. Karolinska Institutet, Stockholm

Panelsamtale om kunsten og kulturens rolle i et aldersvennlig samfunn:
På hvilke måter kan kunst og kultur få en sterkere rolle i et aldersvennlig samfunn, både i eget liv og som bidrag til å nå helse- og omsorgstjenestenes mål om å sikre den enkeltes mulighet til støttebehandling, aktivitet og fellesskap?

I panelet:
Kari Midtbø Kristiansen – daglig leder, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Eva Waaler – direktør for kommunale langtidshjem og helsehus, Sykehjemsetaten, Oslo kommune
Hanne Jones ­– rådgiver, avd. Frivillighet og kultur, Verdighetsenteret
Gunnar Bjursell – professor em. Karolinska Institutet, Stockholm
Samtalen ledes av Odd Håpnes – daglig leder, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

Konferansier: Sverre Chr. Wilhelmsen – brobygger, Verdighetsenteret