Kunst- og kulturfag på vent?Illustrasjon: Nora Thue-Prepsl

Kunst- og kulturfag på vent?

bookmark

Kartlegging og analyse av kunst- og kulturopplæring i grunnskolen

torsdag 1. juni 2023, kl. 10:00 til kl. 11:45

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Arrangementet strømmes også direkte på Youtube

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) ved Nord universitet, inviterer til lansering av rapporten «Kunst- og kulturfag på vent? Kartlegging og analyse av kunst- og kulturopplæring i grunnskolen i Norge 2022».

Rapporten er initiert av KKS og gjennomført av Oxford Research, om lag 10 år etter professor Anne Bamfords omfattende kartlegging av kunst- og kulturopplæringen i Norge. Bamford ga tydelige signaler om behov og tiltak for å styrke kunst- og kulturfaglig innhold i hele opplæringsfeltet, kulturskoler og Den kulturelle skolesekken.

Men hva har egentlig skjedd?

En læreplan senere, innføring av femårige grunnskolelærerutdanninger og lærerutdanning for praktiske og estetiske fag, samt politiske strategier for økt skaperglede, engasjement og utforskertrang, erfarer Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen igjen behovet for å sette kunst- og kulturopplæringen i grunnskolen på agendaen.

I tillegg til presentasjoner blir det en panelsamtale, ledet av Liv Klakegg Dahlin, instituttleder ved Institutt for estetiske fag, OsloMet.

Paneldeltakere:

  • Trine Ørbæk, professor, Universitetet i Sørøst-Norge og leder for evalueringen av
    fagfornyelsen i praktiske og estetiske fag (EVAPE25)
  • Marit Krogtoft, førstelektor, OsloMet og Nord universitet
  • Cathrine Torsvik Thingnes, rektor, Apalløkka ungdomsskole
  • Kristian Ulyses Andaur, styreleder, Samarbeidsforum for estetiske fag
  • Charlotte Blanche Myrvold, seniorrådgiver, DKS/Kulturtanken

Rapporten publiseres digitalt på kunstkultursenteret.no i forkant av lanseringen.

Arrangementet strømmes direkte og fysisk deltakelse på lanseringen innebærer samtykke til strømmingen. Ved å strømme arrangementet ønsker vi å nå ut til flere av senterets mange målgrupper. Lenke til strømmingen finner du på kunstkultursenteret.no.

 

Program:

10.00               Velkommen
Ann Karin Orset, senterleder Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

10.15               Presentasjon av kartleggingen
Elisabet Sørfjorddal Hauge, sjefsanalytiker
Mia Fjelldal Simonsen, analytiker, Oxford Research

10.40                Panelsamtale
Ledes av Liv Klakegg Dahlin, instituttleder, Institutt for estetiske fag, OsloMet

11.40               Avrunding og veien videre
Ann Karin Orset, senterleder Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

11.45                  Takk for oppmøte og vel hjem

 

Det kan forekomme små endringer i programmet.