Kunsten og språket

bookmark

Debatt

tirsdag 25. november 2014, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Landsforeningen Norske Malere

Inngang: Gratis

Tidligere i år ble det reist debatt om språket som omgir samtidskunsten; bør kunstnernes egne tekster tjene som motvekt mot kunstkritikkens ofte utilgjengelige språk? Reaksjonene lot ikke vente på seg. Umiddelbart ble det innvendt at samtalen om kunsten ikke må overlates til kunstnerne.

– Hvem skal ha definisjonsmakten over kunsten i Norge?
– Bidrar det kunstkritiske språket til at kunsten oppfattes som irrelevant, eller bidrar det til å åpne verkene?
– Har kunstnerne noe de skulle ha sagt?

Gunnar Danbolt innleder. Med oss i panelet har vi Hedevig Anker, Kjetil Røed, Marit Paasche og Ingvild Krogvig, Mona Gjessing er kveldens ordstyrer.

HEDEVIG ANKER
Hedevig Anker er utdannet kunsthistoriker og billedkunstner. Hun har 15 års erfaring med utstillinger, utsmykkinger og annet kunstnerisk arbeid, og jobber hovedsakelig med fotografi. I tillegg har hun hatt en rekke styreverv innen kunstnerdrevne institusjoner, og er for tiden styreleder ved stiftelsen Kunstnernes Hus.

GUNNAR DANBOLT
Gunnar Danbolt er professor i europeisk kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Han har arbeidet mye med kunstteori og kunstpedagogikk, og har i skrift og tale spredt kunnskap om kunst fra alle epoker. Danbolt ble i 2007 utnevnt til ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats som kunstformidler. Han har utgitt en rekke kunsthistoriske publikasjoner, nå sist Frå modernisme til det kontemporære (Samlaget 2014) og er en kjent stemme fra P2s Kunstreisen.

KJETIL RØED
Kjetil Røed er kunstanmelder i Aftenposten, men bidrar også i tidskrifter som Billedkunst, Le Monde Diplomatique og forskjellige andre publikasjoner. Han skriver også om litteratur, teater og film og har publisert en rekke artikler og essayer. Tidligere i år gav han ut en Facebook-kritisk pamflett (Flamme Forlag, 2014). For tiden underviser han også på Kunsthøyskolen i Oslo.

MARIT PAASCHE
Marit Paasche er kunsthistoriker og forskningsansvarlig ved Videokunstarkivet. Hun jobber også som forfatter, kurator, foreleser og kritiker. I de siste årene har Paasche vært redaktør for en rekke kunstfaglige publikasjoner. Sammen med Tone Hansen var hun kurator for den store utstillingen Vi lever på en stjerne ved Henie Onstad Kunstsenter (2014). Hun arbeider nå med en bok om Hannah Ryggen og modernismen med arbeidstittelen From All Sides of the Square.

INGVILD KROGVIG
Ingvild Krogvig er ansvarlig redaktør for Kunstkritikk, og jobber i tillegg som skrivelærer på Kunstakademiet i Oslo. Hun er utdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Oslo (2009), med en masteroppgave om norsk konseptkunst på 1970-tallet. Hun har skrevet fast for tidsskrifter som Kunstkritikk, Billedkunst og Vagant og i ukeavisen Morgenbladet.

MONA D. GJESSING
Mona D. Gjessing er nettredaktør i Norsk kritikerlag. Hun arbeider også som kritiker i Numer og Billedkunst, og er tidligere kunstanmelder i Klassekampen. Gjessing har hovedfag i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo.