Kunstens grenser og provokasjonens kunst

bookmark

LNM Forum

torsdag 24. november 2011, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Landsforeningen Norske Malere

Inngang: Gratis

Det finnes grenser i alle samfunn for hva man kan si og hva man ikke kan si, hvordan man kan si det og hvordan man ikke kan si det. Avantgardekunstens oppdrag og praksis har vært knyttet til å utfordre disse normene, estetisk, etisk og religiøst.

Morten Traavik (kunstner), Håkon Gundersen (kulturredaktør i Morgenbladet) og Bo Krister Wallström (KORO) diskuterer hvor disse grensene bør gå, med Sarah Sørheim (DN) som ordstyrer.

– Har den provoserende kunsten kommet til veis ende i et samfunn hvor tabuene er falt?
– Eller har de siste års konflikter, som karikaturstriden, tvert imot bevist at tabuene igjen er blitt synlige i samfunnet?
– Er prisen kunstnerne betaler blitt for høy til å ta sjansen på å utfordre og utforske temaer i tabuenes grenseland?
– Har det irrasjonelle raseriet fortsatt en plass i kunsten etter 22.juli? Eller har sommerens terroraksjon gitt oss et nytt forbudsfelt?
– Når bildet har forlatt atelieret, har ikke kunstneren kontroll over fortolkningen. Hvem har ansvaret hvis kunsten provoserer?

SARAH SØRHEIM (f. 1979) er nyansatt som redaksjonssjef for Etter Børs-seksjonen i Dagens Næringsliv. Hun kommer fra jobb som kulturredaktør i
Klassekampen, der hun har vært siden 2008. Sørheim har tidligere jobbet i NRK, Dagbladet og Memo.

BO KRISTER WALLSTRÖM (f. 1962) seniorrådgiver ved Kunst i offentlig rom, KORO. Faglig leder av Uteromsordningen – URO. Kunstner/kurator, tidligere styreleder for UKS, Oslo Kunsthall, og intendant for Bergen Kunsthall. Han har vært aktivt medlem av kunstnerkollektivet Baktruppen 1989–2011 og ansvarlig utgiver av en bokserie om narrativ politisk filmkunst siden 2008.

HÅKON GUNDERSEN (f. 1963) kulturredaktør i Morgenbladet, historiker av utdannelse. Jobbet som radiojournalist (NRK P2) og med tidsskriftet F.eks. på nittitallet, Høyskolelektor ved journalistutdanningen i Bodø, og siden 2002 i Morgenbladet i div. stillinger.

MORTEN TRAAVIK (f. 1971) er utdannet teaterinstruktør og skuespiller fra Dramatiska Institutet i Stockholm og GITIS i Moskva. De senere årene har han etablert seg i offentligheten som en samfunnsbevisst og genreoverskridende kunstner.