Kunstens sprengkraft og den plastiske menneskehjernen

bookmark

Lær deg å navigere i kaos

tirsdag 27. mai 2014, kl. 18:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Firmaet ”Kunstprosessen” ved barnevernspedagog, kunstprosessor og samfunnsviter Tom Lasse Virik

Inngang: Billett

Fagseminaret handler om terapeuten eller lederen i rollen som den vital-artistiske medarbeider og kreative karavanefører i det komplekse samfunnet. En målbevisst og empatisk voksenperson som har oversikt over ruten, viser veien og skaper trygghet i en sikker base. Det er den profesjonelles ansvar å trene opp denne refleksive mentaliseringsevnen gjennom utvikling av sin følelsesintelligens og sin affektive inntoningsevne. Den nyest hjerneforskningen med den neuroaffektive utviklingspsykologien, kombinert med en dypere forståelse av ”den skapende prosessen”  viser oss hvilken sti vi bør følge.

Fagseminaret er krydret med prosess-klipp både fra egen kunstnerisk og terapeutisk virksomhet til profesjonelle som Picasso, Carravagio, Turner, Beethoven, Pink Floyd, jazz-rock fenomenet Van der Graaf Generator, samt norske kjente jazzmusikere og Staverns-kunstnere foredragsholderen har samarbeidet med. Prosessen avsluttes med uroppføringen av min såkalte «Sosialpedagogiske modell for kunstanalog alliansetilknytning».

Påmelding: kunstprosess@gmail.com eller sms 452 77 657.

Seminaravgift betales inn til bankkonto: 2480.02.06452. Det er også mulighet for å betale ved døren.

Ettermøte med anledning til refleksjon og debatt, for de som er interessert kl. 20.15 – 21.15 

Fagartikkel: Å surfe kreativt på ungdommens impulser
Kan kunstneriske erfaringer og forskning om kunst og kunstprosesser være grunnlag for sosialpedagogisk metode i sosialt arbeid, også når vi har lite tilgang på kunstneriske virkemidler?
Les her