Kunstnere med innvandrerbakgrunn

bookmark

Lanseringsseminar

torsdag 11. juni 2009, kl. 10:00

Sal: Kverneland

Inngang: Billett

Norsk kulturråd inviterer til lanseringsseminar for rapporten Arbeidsvilkår blant kunstnere med innvandrerbakgrunn – en forstudie av Helene Egeland

Hvilke arbeidsvilkår har kunstnere med innvandrerbakgrunn i Norge? Hvilke muligheter og hindringer møter de i sine bestrebelser på å etablere seg som kunstnere? Arbeidsvilkår blant kunstnere med innvandrerbakgrunn er en forstudie i et større kunnskapsprosjekt som er igangsatt av Norsk kulturråd. Forstudien er basert på intervjuer med kunstnere og kulturarbeidere på litteratur- og danseområdet og retter særlig oppmerksomheten mot følgende spørsmål:

Hvilke fordeler og ulemper gir innvandrerbakgrunn for kunstnere som vil etablere seg i Norge?
Hvilken rolle spiller ulike forståelser av kvalitet for innvandrerkunstnernes muligheter i det norske kunstfeltet?
Bidrar den tiltakende hybridiseringen av kunstuttrykkene til å styrke innvandrerkunstneres muligheter?

Forskeren Helene Egeland vil presentere rapporten. Scenekunstner og kriminolog Lavleen Kaur og daglig leder for stiftelsen Horisont Khalid Salimi kommenterer rapporten. Sigrid Røyseng, rådgiver i Norsk kulturråd er ordstyrer. Kunstnerisk innslag ved danseren Thamilini Sivalingam.

Kontakt: Sigrid Røyseng, 22 47 83 62 / sigrid.royseng@kulturrad.no