Kunstneres levekår

bookmark

Åpent møte

torsdag 28. januar 2010, kl. 13:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Kulturforum

Inngang: Gratis

Statssekretær Lubna Jaffery Fjell orienterer om regjeringens arbeide med Løken-utvalget og levekårsundersøkelsen. Møtet vil være et viktig grunnlag for departementets videre arbeid. Kulturforum har bedt sentrale kunstnerorganisasjoner si hva de mener er viktig å prioritere. Det blir anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer fra salen.