Kvalitet og fiskevelferd: Oppdrettslaks uten bismak

bookmark

Cermaqs bærekraftseminar 2015

onsdag 3. juni 2015, kl. 08:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Cermaq

Inngang: Gratis

Vet vi nok om hva forbrukerne vil ha på tallerkenen – hva de liker, hva de forventer – og hva de bekymrer seg for med dagens laks? Og hvordan kan oppdrettsnæringen svare på dette? Møt kunnskapsrike og engasjerte foredragsholdere, og delta i dialogen om framtidens laks.

Påmelding til arrangementet her
Last ned programmet her

MØTELEDER: Andreas Viestad gründer og matkjenner Andreas Viestad er matskribent i Dagbladet Magasinet og programleder for New Scandinavian Cooking /En bit av Norge. Han har lenge jobbet med bærekraft og mat, og arbeider for tiden med en bok om bærekraftig hverdagsmat. Han er faglig ansvarlig ved Geitmyra matkultursenter for barn i Oslo.

Foredragsholdere:
Jon Hindar er konsernsjef i Cermaq. Han har erfaring som konsernsjef for NorSun AS, Senior Vice President i Invitrogen Group, konsernsjef i Dynal Biotech ASA, og partner og adm. Dir. i Fondsfinans ASA. Hindar har flere styreverv.

Kristin Hurum er kvalitetsdirektør i Cermaq Norway. Hun var tidligere bærekraftsleder i Cermaq-gruppen og drev i perioden 2007- 2011 konsulentselskapet Futhurum. Hun har også arbeidet i Capgemini og Nordea. Kristin Hurum er økonom fra Heriot-Watt University, Skottland.

Yu Sato er styreleder i Cermaq, og har jobbet i Mitsubishi Corporation (MC) siden 1985. Sato var Senior Vice President i MC Amerikas i 2012-2013, og har vært daglig leder for Strategy Planning (Food Business) ved Living Essential Group Office siden april 2014.

Bjørn Erik Stabell er markedssjef for laks og ørret i Norges Sjømatråd. Han har hatt ulike stillinger i Sjømatrådet siden 2005. Tidligere var han key account manager og team leader i Procter & Gamble. Bjørn Erik Stabell er siviløkonom fra BI.

Dr. Karl Fredrik Ottem er fiskehelsesjef i Cermaq Norway. Han er dr. philos i akvatisk bakteriologi og var i perioden 2006–2008 forskningsassistent i fiskesykdomsgruppen ved Institutt for Biologi, Universitet i Bergen, hvor han er utdannet som Fiskehelsebiolog.

Dr. Alessandro R. Demaio er postdoc-stipendiat ved Harvard Medical School, og er assisterende professor ved Copenhagen School of Global Health, Universitetet i København. Dr. Demaio er lege og har en mastergrad innen folkehelse, og sitter i EATs advisory board.

Siri Martinsen er leder i NOAH- for dyrs rettigheter og medlem i Forsøksdyrutvalget. Hun er en kjent stemme i samfunnsdebatten, og ble kåret til «Månedens tåkelur» for klar tale i pelsdyrsaken. Martinsen er Norges første veterinær utdannet uten dyreforsøk og er vegan.

Inger Fyllingen er seniorrådgiver innen fiskevelferd og har jobbet ved Mattilsynets hovedkontor siden 2008. Hun var tidligere seniorrådgiver i fiskehelse og -velferd ved Fiskeridirektoratets hovedkontor, og har også erfaring fra fiskehelsetjenesten. Inger Fyllingen er utdannet fiskeribiolog ved UiB.

PROGRAM
8.30 Jon Hindar Konsernsjef i Cermaq: Velkommen

8.40 DET STORE BILDET Denne delen av programmet holdes på engelsk
Yu Sato, Styreleder i Cermaq: Globale mattrender – Mitsubishi Corporation ser muligheter i oppdrett av fisk.
Dr. Alessandro Demaio, Harvard Medical School: EAT vil stimulere til et sunt og bærekraftig kosthold. Hvilken rolle spiller laksen?
Jon Hindar, Konsernsjef i Cermaq og Co-chair i GSI: Global Salmon Initiative har som mål at næringen skal levere sunne proteiner med mindre miljøbelastning og økte samfunnsbidrag. Hvordan?
DISKUSJON

9.40 PRODUKTKVALITET
Foredragsholder bekreftes senere: Matvarebransjen er bindeleddet mellom oppdrett og forbruker. Hva forventer globale kunder – og kresne forbrukere – av laksen?
Bjørn Erik Stabell, Markedssjef i Norges sjømatråd: Forbrukere spiser mindre fisk enn anbefalt. Hva kan næringen gjøre for å møte forbrukernes ønsker?
Kristin Hurum, Kvalitetsdirektør i Cermaq Norway: Laks fra Cermaq skal være førsteklasses mat. Slik jobber vi med kvalitetssikring og -utvikling for å innfri dette løftet.
DISKUSJON

10.40 PAUSE

10.55 FISKEVELFERD
Siri Martinsen Leder i NOAH – for dyrs rettigheter: Vi forventer dyrevelferd for kylling, svin, sauer og kyr. Hvilke forventninger bør vi ha til fiskevelferd?

Inger Fyllingen, Seniorrådgiver i Mattilsynet: Hvordan kan Mattilsynet bidra til å fremme fiskevelferd?
Karl Fredrik Ottem, Fiskehelsesjef i Cermaq Norway: Fiskevelferd er et etisk ansvar og er avgjørende for laks uten bismak. Slik jobber Cermaq med fiskevelferd.
DISKUSJON

12.00 AVSLUTNING

Gå inn her og les mer om Cermaqs finansielle og ikke-finansielle resultater og om hvordan selskapet arbeider med de vesentlige parameterne for bærekraftig virksomhet.