Kvantesprang mot en ny virkelighet

bookmark

Foredrag ved Terje Toftenes

mandag 15. april 2013, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: New Paradigm Films AS

Inngang: Billett

Om det pågående paradigmeskiftet i virkelighetsforståelse.

Står vi ved terskelen til en helt ny forståelse av oss selv og verden rundt oss? Kan bevissthetsforskning, kvantefysikk, epigenetikk og nær-døden-opplevelser bringe oss nærmere svarene på klassiske eksistensielle spørsmål? Er virkelig et historisk paradigmeskifte på gang? Og hvordan vil det i såfall berøre meg?

Vi har reist verden rundt og videointervjuet representanter for det nye paradigmet; forskere, tenkere, forfattere og mennesker med helt spesielle opplevelser. Vi prøver å samle inntrykkene og forståelsen av hva som skjer i en ny film, som er under produksjon. Foredraget vil vise utdrag fra den kommende filmen “The Concept”.  Et grenseprengenede møte med bl.a. Anita Moorjani, PMH Atwater, Pim van Lommel og Peter Fenwick – (nær-døden oppevelser), Rupert Sheldrake, Bruce Lipton, Dean Radin, Stuart Hammerhof, Nassim Haramein, Amit Goswami, David Ash, Deepak Chopra, Masaru Emoto, Ervin Laszlo og James Oschman – (kvantefysikk og bevissthetsforskning), Neale Donald Walsh, Jude Currivan, Maria Schaffer, Phyllis Schlemmer, Patricia Cori, Gordon Smith og Timothy Freake – (hvem er jeg?).

Foredraget varer 2,5 time med etterfølgende diskusjon.