Kvartalsrapport 1

Kvartalsrapport

bookmark

Anne Grosvold og Kari Slaatsveen møter Tor-Aksel Busch og Berit Reiss-Andersen

tirsdag 8. oktober 2019, kl. 19:00 til kl. 20:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Backstage

Inngang: Billett 195,-

Avtroppende riksadvokat Tor-Aksel Busch og lederen for Den Norske Nobelkomite, Berit Reiss-Andersen, møter Anne Grosvold og Kari Slaatsveen til kvartalsrapport om den liberale rettsstaten.

I boka som ble utgitt i forbindelse med 200- års jubileet for Høyesterett, Lov, sannhet, rett, skriver Riksadvokaten blant annet:

Rettssikkerhet i vid forstand er av avgjørende betydning, ikke minst i et tillitsperspektiv.

Det er ikke grunnleggende konflikt mellom god kriminalitetsbekjempelse og grunnleggende menneskerettigheter.

Hva tenker han om dette i dag? Kan vi opprettholde dagens liberale rettsstat med det kriminalitetsbildet vi ser nå? Må vi vanlige borgere godta større grad av overvåkning og kontroll som skal forebygge og hindre økt kriminalitet? Hvor mye har vi allerede vennet oss til, og hvor går grensen for når den liberale rettsstaten blir en selvmotsigelse?