Kvinneblikk på valget

Kvinneblikk på valget

bookmark

Stortingsvalget 2021

torsdag 2. september 2021, kl. 17:00 til kl. 19:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Oslo kvinnesaksforening

Inngang: Gratis

Arrangementet skal sette søkelys på vold mot kvinner, og situasjonen for kvinner som lever på utsiden av majoritetssamfunnet.

Panel: Kamzy Gunaratnam (AP), Heidi Nordby Lunde (H), Bjørg Sandkjær (SP), Aila Kamaly (SV) og Almaz Asfaha (MDG).

Vi tar utgangspunkt i to rapporter som kom i fjor: NOU 2020:17, Varslede drap?- Partnerdrapsutvalgets utredning, samt handlingsplanen som nylig ble lansert, og Statens undersøkelseskommisjon for
helse- og omsorgstjenestens (Ukom) undersøkelse av den tragiske hendelsen i Tromsø i 2019, der en flyktningekvinne druknet seg selv og sine barn.

Ukoms undersøkelse søker å gi svar på hvorfor vi ikke alltid klarer å fange opp dem som trenger hjelp. Rapporten identifiserer flyktningekvinner som har fått opphold i Norge med familiegjenforening som en spesielt sårbar gruppe, og belyser forhold og gir flere anbefalinger som kan ha betydning for om helse- og omsorgstjenestene kommer i posisjon til å forebygge og hjelpe.

Siden år 2000 er 156 kvinner og 19 menn drept av sin partner. NOU-ens gjennomgang av noen av disse sakene viste at de fleste partnerdrapene skjedde etter ett eller flere forvarsler. Det var partnervold før drapet i alle de utvalgte sakene. Til tross for at dette var et tema i kontakten med politiet og hjelpeapparatet i 15 saker, ble det likevel ikke iverksatt forebyggende tiltak tidsnok. Regjeringen la nylig fram en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Hva er partienes synspunkter på denne?

Oslo kvinnesaksforening ønsker å utfordre de ulike partiene på hvilken politikk og planer for oppfølging de har for disse områdene.

Vi har invitert to innledere til å ramme inn temaene og det vil være anledning til spørsmål fra salen.