Kvinnekonferansen 2015

bookmark

UNSCR 1325 – hva har vi oppnådd etter 15 år?

onsdag 11. november 2015, kl. 09:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) arrangerer sammen med Nettverk for Kvinnelig Befal (NvKB) og Norges Lotteforbund (NLF)

Inngang: Gratis

FNs Sikkerhetsråd vedtok i 2000 resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Tidligere i år la regjeringen fram en ny handlingsplan for arbeidet for perioden 2015-2018.

«Til tross for økende oppmerksomhet rundt situasjonen for kvinner og krig er realiteten fortsatt at kvinner utsettes for drap, fordrivelse, seksuelle overgrep, sult og nød. Kvinner utelukkes fra samfunnsdeltagelse og fredsforhandlinger»,  uttalte statsminister Erna Solberg, da Handlingsplanen «Kvinner, fred og sikkerhet 2015 – 2018» ble lagt frem 16.februar i år. Handlingsplanen er regjeringens verktøy for å bidra til
at resolusjonen blir etterfulgt i praksis.

Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) vil i samarbeid med Nettverk for Kvinnelig Befal (NvKB) og Norges Lotteforbund (NLF) få invitere til Kvinnekonferansen 2015, der vi stiller spørsmål om hvor vi står i dag sett fra Forsvarets side. Vi har invitert en rekke fagfolk til å svare på spørsmålet.

Registrering fra kl. 9.00
Påmelding til kfb@kfb.no eller telefon 22 47 82 60