Kvinner i europadialog

bookmark

lørdag 10. januar 2009, kl. 09:30

Sal: Skram

Inngang: Billett

Kl. 09.30: Registrering og kaffe

Kl.10.00: Åpning og velkommen v/

Kl. 10.10: Kvinner om kvinners situasjon i Europa
Kvinner fra Tyskland, Spania, Island, Sverige, Polen, Finland og Litauen

Kl.10.30: Kjønnslikestilling i dagens samfunn –
status og utfordringer
v/Beate Gangås, likestilling- og diskrimineringsombud
Kl. 11.00 ”Females in Front” – flere kvinner på EU-topplasser
v/Christel Schaldemose, Europaparlamentet er med via direkteoverføring fra Brussel

Kl 11.15: Kvinner på den europeiske arena – erfaringer og utfordringer
v/ Ewa Hedlund, pressemedarbeider i Margot Wallströms stab

kl. 11.45: Pause med kaffe/te og frukt

kl. 12.00: Norsk og europeisk likestillingspolitikk – er det noen forskjell?
EUs likestillingspolitikk sett med norske øyner i Brussel
v/Ingvill Sjøvold Nilsen, informasjonsrådgiver NHO Brussel

kl. 12.30: Norsk likestillingspolitikk i et europeisk perspektiv
v/Lotte Grepp Knutsen,
politisk rådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet

kl. 13.00: Hvordan benytter fagbevegelsen sin europeiske arena for å jobbe
fram rettigheter og forbedringer i arbeidslivet.
v/Trine Lise Sundnes, LO-sekretær
Kl. 13.45: Avslutning