Kvinner i muslimske samfunn

bookmark

- Fra utdannelse til deltakelse

mandag 8. juni 2015, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Raftostiftelsen

Inngang: Gratis

Kan demokrati og respekt for menneskerettigheter bli en realitet uten kvinners demokratiske medborgerskap?

Raftostiftelsen ved Oslogruppen har gleden av å invitere til paneldiskusjon på Litteraturhuset med prominente internasjonale menneskerettsforkjempere:

Shirin Ebadi fra Iran, Raftoprismottaker i 2001 og Nobels fredspris i 2003.

Maryam Al-Khawaja fra Bahrain, Raftoprismottaker i 2013 på vegne av Bahrain Center for Human Rights.

Rebiya Kadeer fra Kina, Raftoprismottaker i 2004 for kampen for uighurers rettigheter i Kina.

Malahat Nasibova fra Aserbajdsjan, Raftoprismottaker i 2009, journalist.

De har, sammen med flere profilerte kvinnelige aktivister fra ulike deler av den muslimske verden, i samarbeid med Raftostiftelsen dannet et kvinnenettverk for å utveksle erfaringer og diskutere løsninger på utfordringer knyttet til likestilling og kvinners rettigheter i muslimske samfunn. De fire kommer til Litteraturhuset 8. juni for å diskutere kvinners deltakelse i samfunnsliv og demokratisk medborgerskap. Som moderator har vi med oss statssekretær og forsker Laila Bokhari.

På tross av høy kvinnelig representasjon i høyere utdanning viser forskning at kvinner i Midtøsten og Nord-Afrika ikke deltar tilsvarende i samfunnslivet. Hvorfor skjer dette og hvilke følger får det? Kan demokrati og respekt for menneskerettigheter bli en realitet uten kvinners demokratiske medborgerskap? Vi har invitert de overnevnte til å diskutere hvilke hindringer kvinner i regionen står overfor.