Kvinner i norsk film – kvalitet og mangfold

bookmark

Åpent møte med debatt

tirsdag 15. februar 2011, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Oslo Arbeiderpartis Kulturforum

Inngang: Gratis

Bransjerådet for film har lagt frem rapporten ”Ta alle talentene i bruk!”, som omhandler ”Utjevningsforslag for balansert kjønnsrepresentasjon i norsk filmbransje”. Bransjerådet er redd for at bransjen stagnerer, blir for ensidig og enda mer lukket uten større kvinnerepresentasjon. Vil en form for kvotering være et hensiktsmessig virkemiddel? Det er derfor viktig at bredden i synspunktene om veien videre kommer frem – at både de som er tilhengere og motstandere av radikale virkemidler kommer til orde.

Innledning ved Lotte Grepp Knutsen – statssekretær i Kulturdepartementet.

Etter statssekretærens innledning blir det innlegg fra:
Agnete G. Haaland – skuespiller og leder for Norsk Skuespillerforbund
Annette Sjursen – filmregissør og dramatiker
Sara Johnsen – filmregissør og dramatiker
Eirin Gjørv – filmregissør
Filmprodusent (navn ennå ikke avklart)

Salen inviteres til å delta i debatten.

Spørsmål? Kontakt: Widar Fossum på mobil 95 73 10 10 eller e-post: wid-foss@online.no.