Kvinner, migrasjon og flukt

Kvinner, migrasjon og flukt

bookmark

Migrasjon i et kjønnsperspektiv

fredag 8. mars 2019, kl. 09:00 til kl. 10:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Utenriksdepartementet

Inngang: Gratis med påmelding

Velkommen til paneldebatt på selveste kvinnedagen om kvinner, migrasjon og flukt. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, IOMs generaldirektør António Vitorino og Norges Røde Kors’ president Robert Mood deltar i panelet.

Ordstyrer: Norges spesialrepresentant for kvinner, fred og sikkerhet, Marita Sørheim-Rensvik

Kaffe, te og croissanter serveres fra kl. 0830. Debatten starter presis 09:00. Arrangementet foregår på engelsk.

Gratis og åpent for alle! Meld deg på her.

 

Ifølge Den internasjonale migrasjonsorganisasjonens (IOM) er det 244 millioner internasjonale migranter i verden i dag. Kvinner og jenter utgjør nesten halvparten av disse. Mange søker nye muligheter og et bedre liv for seg selv og sine familier. Andre er tvunget til å reise på grunn av katastrofer, krig og konflikt.

Ifølge Den internasjonale migrasjonsorganisasjonens (IOM) er det 244 millioner internasjonale migranter i verden i dag. Kvinner og jenter utgjør nesten halvparten av disse. Mange søker nye muligheter og et bedre liv for seg selv og sine familier. Andre er tvunget til å reise på grunn av katastrofer, krig og konflikt.

Kjønnsperspektivet er sentralt for å forstå årsakene og konsekvensene av migrasjon, enten det er tvungen eller frivillig migrasjon, eller en kombinasjon. Kjønn påvirker hvorfor folk migrerer, hvem som migrerer og hvor de reiser, hvilke nettverk de benytter seg av, hvilke muligheter de har på ankomststedet og hvilket forhold de har til opprinnelseslandet.

Mange migrantkvinner forlater hjem og familie for å finne arbeid utenfor landets grenser. De bidrar med over 2,3 milliarder dollar til verdensøkonomien. Migrantkvinner må ofte ta lavinntektsjobber i sektorer med svak regulering, svak beskyttelse og svake rettigheter, som gårdsarbeidere, hushjelper, i servicesektoren og sexindustrien. De utsettes ofte for diskriminering, som kvinner, som sårbare migranter og som arbeidstakere med svak beskyttelse. Mange migrantkvinner er også sårbare for menneskehandel, menneskesmugling, moderne slaveri, utnyttelse og mishandling.

Når menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er ivaretatt kan migrasjon bidra til økte muligheter og bedre levevilkår for den enkelte migrant. Migranter som er aktive på arbeidsmarkedet bidrar til utviklingen av vertslandets økonomi og velferd. Migrasjon har gitt kvinner økte muligheter til utdanning og arbeid og i noen tilfeller også mulighet til å bryte ut av tradisjonelle og diskriminerende lokale strukturer. Migrasjon kan derfor også gi den enkelte økt politisk og sosial status, høyere livskvalitet og verdighet.

Hvordan kan vertsland og det internasjonale samfunnet bidra til politikkutforming, bistands- og humanitære tiltak som best ivaretar kjønnsperspektivet? Hvilke aktører og arenaer er sentrale i et slikt samarbeid? Det inviteres til debatt i Litteraturhuset med utenriksminister Ine Eriksen Søreide, IOMs generaldirektør Antonio Vitorino og Røde Kors president Robert Mood.

Gratulerer med kvinnedagen! Velkommen!