Kvinner og fredsforhandlinger i Afghanistan

bookmark

onsdag 21. september 2016, kl. 08:30

Sal: Kverneland

Arrangør: Afghanistankomiteen og CARE Norge

Inngang: Gratis

Beskrivelse av arrangementet: Afghanistan har siden Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet ble vedtatt, vært et prioritert land for gjennomføring av resolusjonen, både for det internasjonale samfunn, og også for den afghanske regjeringen.

NOU 2016:8 «En god alliert- Norge i Afghanistan 2001-2014» som ble lansert i juni i år, fastholder at kvinners rettigheter har vært et prioritert tematisk område for Norge, også når det gjelder fredsdiplomati. Ifølge rapporten følte de kvinnelige delegatene til samtalene mellom Taliban og det sivile samfunn i Oslo 2014-15 at samtalene var betydningsfulle og at de bekreftet at det er mulig å engasjere Taliban i diskusjon om kvinners rettigheter.

I dette frokostseminaret spør vi paneldeltagerne ambassadør Shukria Barakzai, tidligere parlamentariker Farkhunda Naderi, Underdirektør i Utenriksdepartementet Lisa Golden og forsker ved CMI Arne Strand; hva er oppnådd så langt? Hvilken rolle har Norge spilt og hvilken rolle kan Norge spille videre? Hva er mulighetene og utfordringene i tida framover?  

Påmelding: care@care.no

 

IN ENGLISH:

Women and Peace Negotiations in Afghanistan – Opportunities and Challenges

Description: As a country affected by decades of violent conflict, Afghanistan is, and has been since 2001, a priority country for the implementation of the UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security, both for the international community and for the current Afghan Government. 

The recent evaluation report on Norway’s engagement in Afghanistan, the NOU «A good ally- Norway in Afghanistan 2001-2014», holds that women’s rights have been a prioritised thematic area for Norway, also when it comes to peace diplomacy. According to the report, the women delegates to the talks held between civil society groups and the Taliban, Oslo 2014-15, felt that the talks were meaningful and confirmed that it is possible to engage the Taliban in discussions around women’s rights.

In this breakfast seminar we ask the panellists what access women in Afghanistan have to influence the peace process in Afghanistan. What has been achieved so far and what are the opportunities and challenges ahead? 

Register at care@care.no