Kvinner og politisk makt

bookmark

Paneldebatt

onsdag 2. mars 2011, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Norsk kvinnesaksforening og MIRA

Inngang: Gratis

Arragørene ønsker å rette søkelyset på det forhold at selv om kvinnene inntar stadig flere posisjoner i politikken, behøver ikke dette bety en jevn fordeling av makt. Hvilke kvinner velges inn? Hvilke posisjoner får de? Er kvinner med innvandrerbakgrunn riktig representert?