Kvinner og utvikling 1

bookmark

Økonomiske modeller for utvikling

tirsdag 30. august 2016, kl. 17:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Partnership for Change i samarbeid med Fredskorpset

Inngang: Gratis

Hvordan samarbeide på tvers av sektorer for å skape bærekraftig utvikling? Hvilke nye modeller fungerer? Med innledere fra blant andre Utenriksdepartementet og Acumen diskuterer vi også stortingsmeldingen ”Sammen om jobben.”

Vi starter seminarserien KVINNER OG UTVIKLING med en bred gjennomgang av nye metoder for bærekraftig utvikling. Det er mye forvirring rundt begreper og modeller, og vi søker med dette seminaret å klargjøre: Hvordan fungerer de, når er de egnet og hvilke resultater kan de vise til? Og ikke minst: Hvordan kan norsk næringsliv bidra til bærekraftig utvikling i sør?

Ulike nye modeller og metoder i utviklingsarbeidet blir presentert av internasjonale og nasjonale stiftelser og virksomheter. Den internasjonale stiftelsen Acumen og PfC presenterer sitt arbeid og begrep som ”venture filantropi” og ”impact investment”. Fredskorpset og Design without borders belyser nye måter å samarbeide med partnere og næringsliv i sør på. Bakteppe for seminaret er også den nylig vedtatte stortingsmeldingen ”Sammen om jobben – Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet”. Utenriksdepartementet vil redegjøre for den nye retningen innen norsk utviklingspolitikk. Vi tar også diskusjonen om hvordan vi skal oppfylle intensjonen i meldingen om samarbeid på tvers.

Seminaret foregår på norsk med enkelte innlegg på engelsk.

 

Innledere:

Tone Skogen, statssekretær i Utenriksdepartementet

Ambika Sampat, leder forretningsutvikling i Acumen (innlegg på engelsk)

Abigai Turinayo, Design without borders (innlegg på engelsk)

Svein Roald Hansen, medlem i stortingets utenriks- og forsvarskomite, Arbeiderpartiet

Nita Kapoor, direktør i Fredskorpset Norge

Ingrid Stange, styreleder i Partnership for Change

 

Seminarserien fortsetter med følgende seminar:

2: Turisme for bærekraftig utvikling, tirsdag 13. september kl. 16.30-19.00 , Litteraturhuset

3: Handel for bærekraftig utvikling, tirsdag 11. oktober kl. 16.30-19.00, Litteraturhuset

4: Hvorfor investere i kvinner?, tirsdag 25. oktober kl. 16.30-19.00, Litteraturhuset

5: Kvinner, business og bærekraft, lørdag 19. november kl. 11.30-15.00, Kulturhuset