Kvinner og utvikling 3

bookmark

Handel for bærekraftig utvikling

tirsdag 11. oktober 2016, kl. 16:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Partnership for Change

Inngang: Gratis

Tilgang til det internasjonale markedet er sentralt for at entreprenører og næringsliv i utviklingsland skal ekspandere og bidra til utvikling i et videre perspektiv. Vi ser nærmere på hvordan vi kan unngå fallgruber og sikre at handelen blir bærekraftig.

Vi fortsetter seminarserien KVINNER OG UTVIKLING med fokus på hvilken rolle handel kan spille i utviklingsarbeidet. I dette seminaret ser vi nærmere på hvorfor handel er en viktig faktor for utvikling, og hvordan handel kan bidra til økonomisk uavhengighet for kvinner. Vi presenterer eksempler på handelssamarbeid, og ser nærmere på hvilke prosesser og prosedyrer som kan sikre sosial og miljømessig bærekraft.

 

Innlederne som skal bidra til å gi perspektiver på handel i utviklingsarbeidet er:

Woinshet Tadesse, Etiopias ambassadør til Norge

Vibeke Hammer Madsen, direktør for hovedorganisasjonen Virke

Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO

Erling Ølstad, direktør i Mester Grønn

Eivind Fjeldstad, direktør i NABA (Norsk-Afrikansk handelskammer)

Laura Marano, innehaver av Tibeb Artisans

Anne-Karin Nygård, direktør i Partnership for Change

 

Lett servering av mat og drikke fra 16.30. Innleggene starter k. 17.00.

Gjennom fem seminar i høst ser vi nærmere på kvinners rolle i bærekraftig utvikling. Ulike modeller og eksempler blir presentert, og vi har et særlig fokus på viktigheten av å få til et fruktbart samarbeid mellom offentlig, ideell og privat sektor i utviklingsarbeidet. 

Seminarserien fortsetter med følgende seminar:

4: Hvorfor investere i kvinner?, tirsdag 25. oktober kl. 16.30-19.00, Litteraturhuset

5: Kvinner, business og bærekraft, lørdag 19. november kl. 11.30-15.00, Kulturhuset

 

Seminarene arrangeres med støtte fra Norad. Ingen påmelding. Gratis inngang.

Følg med på våre nettsider pfchange.org og facebook.com/pforchange for mer informasjon og detaljer.