Kvinner og utvikling 4

bookmark

Hvorfor investere i kvinner?

tirsdag 25. oktober 2016, kl. 17:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Partnership for Change

Inngang: Gratis

Kvinner og likestilling står sentralt i norsk og internasjonal utviklingspolitikk. Samtidig har det de senere årene vokst frem globale nettverk som ønsker å investere i kvinnelige entre-prenører i utviklingsland. Alle ser mot kvinnene – hvorfor er det lønnsomt?

Vi fortsetter seminarserien KVINNER OG UTVIKLING med fokus på hvilken rolle kvinner spiller i utviklingsarbeidet. I dette seminaret ser vi nærmere på bakgrunnen for at både myndigheter og private investorer i stadig større grad retter sin innsats mot kvinnene. Vi undersøker hva det er ved kvinnerettede tiltak som gir resultater, og får også konkrete eksempler både fra internasjonale private investorer, fra næringsliv, myndigheter og ideelle organisasjoner.

 

Innledere er

Suzanne Biegel, Women Effect

Marie Osnes, Norad

Gunhild Ørstavik, Fokus (Forum for kvinner og utvikling) kommer fra

Gry Holm og Mira Foss, Drueklasen AS

Anne-Karin Nygård, Partnership for Change

 

Lett servering fra 16.30. Innleggene starter k. 17.00.

Gjennom fem seminar i høst ser vi nærmere på kvinners rolle i bærekraftig utvikling. Ulike modeller og eksempler blir presentert, og vi har et særlig fokus på viktigheten av å få til et fruktbart samarbeid mellom offentlig, ideell og privat sektor i utviklingsarbeidet. 

Seminarserien avsluttes med følgende seminar:

5: Kvinner, business og bærekraft, lørdag 19. november kl. 11.30-15.00, Kulturhuset

 

Seminarene arrangeres med støtte fra Norad. Ingen påmelding. Gratis inngang.

Følg med på våre nettsider pfchange.org og facebook.com/pforchange for mer informasjon og detaljer.