Kvinners trosfrihetFoto: iStockPhoto

Kvinners trosfrihet

bookmark

Seminar og lansering av ressurser

onsdag 3. november 2021, kl. 09:00 til kl. 12:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Stefanusalliansen

Inngang: Gratis med påmelding.

Forskning viser at brudd på trosfriheten rammer menn og kvinner forskjellig. Kvinner utsettes ofte for en dobbelt diskriminering, både for sitt kjønn og for sin tro. Samtidig vet vi at i samfunn med høy grad av tros- og livssynsfrihet, er det også høy grad av likestilling – og motsatt. Så hvorfor har man tradisjonelt sett disse to rettighetene i opposisjon med hverandre? Hvorfor finnes det nesten ingen forskning på kjønn- og likestilling med et trosfrihetsperspektiv? Eller forskning på trosfrihetsbrudd med et kjønnsperspektiv?

Mange kvinner opplever å måtte velge mellom sin rett til å tro og sine rettigheter som kvinne. Ingen mennesker bør føle seg tvunget til å velge mellom sin identitet og sin frihet. Stefanusalliansen arrangerer seminar om utfordringer i skjæringspunktet mellom trosfrihet og likestilling, og hvordan man kan arbeide for at disse to rettighetene faktisk kan forsterke hverandre. Vi lanserer også nye læringsverktøy på samme tema. Velkommen!

Påmelding her.