La meg være megFoto Kristin Elisabeth Floer: Jørn Arve Danielsen Foto Thorvald Steen: Trine Hisdal

La meg være meg

bookmark

Sykdom, skam og diskriminering

tirsdag 14. september 2021, kl. 18:00 til kl. 20:00 – Utsolgt / Fullt

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Kristin Elisabeth Floer

Inngang: Gratis med påmelding. Send mail til kristin@floerdanielsen.net. Påmeldingen er bindende..

Dette er en bok om å bli alvorlig syk i ung alder og måtte gi opp drømmene for fremtiden. Forfatteren har selv opplevd alvorlig sykdom da hun var ung, men boken er ingen selvbiografi. Boken viser hvordan selve sykdommen ikke blir det mest utfordrende, men at alt det andre krever mye.
Boken omhandler det utenforskap som alvorlig sykdom kan sette individet i. Begreper som stigmatisering og diskriminering blir diskutert. Likeså begreper som identitet og skam.

Boken ser på møtet med sentrale samfunnsinstitusjoner som helsevesen, NAV og arbeidsliv når sykdom har rammet.

Boken forsøker også å si noe om hvordan det relasjonelle påvirkes av sykdom.

Til tross for alvorlig tematikk, er dette også en bok om hvordan drømmer for fremtiden kan endres.

I tillegg til lanseringen vil Kristin bli bokbadet av forfatteren Thorvald Steen.
Thorvald Steen opplevde også å bli alvorlig syk i ung alder.

Kristin Elisabeth Floer er utdannet sosiolog.
Boken er på 240 sider og og selges til kr. 272,-