La naturen leve-konferansenFoto: Gudmund Sundlisæter

La Naturen Leve-konferansen

bookmark

Samfunnsmessige konsekvenser av norsk vindkraftutbygging

onsdag 26. april 2023, kl. 12:00 til kl. 16:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: La naturen leve

Inngang: Gratis - ingen påmelding.

Norsk vindkraftutbygging møter motstand. Fosen- saken venter på sin løsning. Nasjonal ramme for vindkraft ble trukket av regjeringen Solberg etter 5000 høringssvar. Regjeringen Gahr Støre fikk 7000 høringssvar høsten 2022 til EU og ACER sitt krav om å bygge ut stadig mer vindkraft i Norge.  I det alt vesentlige var dette innspill som er negative til vindkraft. Politikere som argumenterer for enda flere vindturbiner i norsk natur blir oftest møtt med et tydelig nei til vindkraftutbygging.

 

På tross av dette blir vindkraft av politikere og næringsliv stadig trukket frem som det grønne skifte sin viktigste løsning. 1300 vindturbiner er nå satt opp i Norge og konsekvensene av vindkraftutbyggingen begynner å bli tydelige:

– Støy og vedvarende høyaktive lysblink påvirker innbyggerne sin helse. Det samme gjør en ofte langvarig kamp for å hindre vindkraftutbygging.
– Natur og landskap blir redusert fra å være friluftslivsområder til industrialisert terreng, med tap av kultur som resultat.
– Tap av biologisk mangfold.
– Urfolk sine rettigheter blir ikke hensyntatt, ref. Fosen- saken.
– Lokalsamfunn blir satt i en vedvarende konflikt som følge av vindkraftutbygging.
– Mange mener naturtapet ved bygging av vindkraft ikke står i forhold til hva man får igjen av energi da et norsk vindkraftanlegg i gjennomsnitt står stille ca. 2/3 av tiden.
– Norsk vindkraft blir eksportert til Europa.
– Vindkraft krever store mengder balanse- kraft for å fungere.
– Opprydding og kostnadsdekning ved konsesjonens utløp kan bli omfattende og svært kostbart.
– Norske vindkraftverk uten kjent eier er nå regelen.

 

Program:

– Asbjørn Torvanger, Cicero, «Mennesket i naturen: Klima, energisystem, vindkraft og elektrifisering”.
– Carlo Aall, Vestlandsforskning,  “Natur- og klimakrisen krever en ny runde med vern av natur”.
– Svein Grotli Skogen, seksjonssjef NVE, konsesjonsarbeid i vindkraftsaker.
– Robijne  Verstegen, tidligere saksbehandler innen vindkraft, «Helsekonsekvenser av vindkraft. Folkehelsa i det grønne skiftet?”
– Rasmus Hansson, MDG, stortingsrepresentant, næringskomiteen.
– Sofie Marhaug, Rødt, stortingsrepresentant, energi- og miljøkomiteen.
– Birgit Oline Kjerstad, SV, stortingsrepresentant, energi- og miljøkomiteen.
– Gudmund Sundlisæter, styremedlem La Naturen Leve, «Virkninger av vindkraft for natur og friluftsliv – erfaringer fra Kvaløya i Tromsø kommune»

Det kan komme endringer i programmet.