La oss snakke om: Norfund

bookmark

En debatt om norske bistandsmidler bør finansiere Norfund

torsdag 9. mars 2017, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Latin-Amerikagruppene i Norge

Inngang: Gratis

Latin-Amerikagruppene inviterer til første debatt i debattserien «La oss snakke om…» der vi ønsker å løfte temaer vi mener får altfor liten plass i utviklingsdebatten. Første tema ut: Norfund!

Hvert år går ca. 1,5 milliarder fra bistandsbudsjettet direkte til Norfund. Norfund er Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland og de skal investere i etablering og utvikling av lønnsomme og bærekraftige bedrifter.

Til tross for at det ved flere anledninger er påvist grove brudd på menneskerettigheter i forbindelse med Norfunds investeringer, er det tverrpolitisk enighet på Stortinget om at dette er et godt verktøy for å oppnå utvikling. 

Vi er i en tid der bistanden er under sterkt press og hvor det er særlig viktig å sørge for maksimalt utbytte av hver eneste bistandskrone. Derfor er det bekymringsfullt at sivilsamfunnsorganisasjoner omtrent er de eneste som retter det kritiske søkelyset mot Norfund og deres investeringer. 

Vi mener det er viktig å snakke om og diskutere Norfund og deres retningslinjer og rutiner! Er Norfund godt egnet til å skape utvikling på mottakernes premisser? Er investeringer i næringsvirksomhet i det hele tatt riktig verktøy? Hvordan kan man sikre at norske bistandsmidler ikke bidrar til menneskerettighetsbrudd og konflikter med lokalbefolkning? Hvem sin kake er det egentlig vi meler med våre investeringer i lav- og mellom-inntektsland?