Læreres livsverden i NepalBilde: Helen Margrete Voreland. Foto: Privat Bilde: Bhupendra Kumar KC. Foto: Privat

Læreres livsverden i Nepal

bookmark

Et grunnlag for skoleutvikling

torsdag 8. juni 2023, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Norge-Nepalforeningen

Inngang: Gratis - ingen påmelding

I denne presentasjonen får vi et innblikk i betydningen av kulturell forståelse som utgangspunkt for å forstå grunnleggende perspektiver for pedagogisk arbeid og skoleutvikling i Nepal.

Helen Eikeland er førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Agder. Eikelands innsikt i lærernes livsverden i Nepal har sitt utspring i oppvekst og arbeid over mange år i landet. Hun disputerte i 2018 med doktorgradsavhandling om livsverdenen til lærere i Nepal. Avhandlingen presenterer læreres livshistorier i lys av den kulturelle konteksten.

Arbeidet viser med all tydelighet hvordan vestlig teori og tilnærming ikke egner seg som teoretisk rammeverk til å få innsikt i nepalesiske læreres forståelse av sitt liv og arbeid i konteksten. Avhandlingen viser derimot hvordan en ved hjelp av kulturelle-perspektiver kan forstå hvordan nepalesiske lærere handler og argumenterer for sitt mandat i samfunnet.

Bhupendra Kumar KC er universitetslektor i pedagogikk ved OsloMet-storbyuniversitetet. KC er født og oppvokst i Nepal, også han har jobbet i mange år i Norge. Han forsker på tematikken- mangfold og inkludering i sitt doktorgradsarbeid. I de siste 15-årene har Eikeland og KC vært involvert i lærerutdanning og skoleutviklingsarbeid i Nepal.