Læring i en digital tid

bookmark

onsdag 26. august 2015, kl. 15:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Fagbokforlaget

Inngang: Billett

Vi gjennomlever en teknologisk revolusjon som går raskere og er mer vidtrekkende enn det noen før oss har opplevd. Den nye teknologien endrer alle aspekter ved samfunnet vårt, også utdanning. I sin nye bok viser June M. Breivik hvordan du best skal kunne utnytte og manøvrere i dette nye utdanningslandskapet.