Lansering av 100-listaFoto: Ida Frisch av Morten Bendiksen, Jenny Jordahl av Guri Pfeifer, Sarah Smith Ogunbuna av Isak Martinsson.

bookmark

torsdag 18. mars 2021, kl. 18:00 til kl. 19:00

Sal: Digitalt

Arrangør: Leser søker bok

Inngang: Gratis, digitalt

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 26. oktober 2021 close