Lansering av Filmen om Bridgebuilders

bookmark

lørdag 26. november 2011, kl. 20:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Brigdebuilders

Inngang: Billett

Dette er historien om brobyggerne. Unge israelere og palestinere som ønsker å forandre verden. De lever midt i konflikten. Har kjent den på kroppen siden de ble født. Kan de bety en forskjell? Og vil de egentlig? Her får du se hva møtet med hverandre gjør med dem.
 
– Er det riktig å drive forsoning så lenge okkupasjonen av Vestbredden fortsetter? er det en del mennesker som spør. Det ville være vanvittig å la være, svarer vi, dette er helt nødvendig for å legge grunnlag for en fredsprosess. Kom, se og bedøm selv.
 
Bridgebuilders er et freds- og forsoningsprosjekt for unge palestinere, israelere og nordmenn. Prosjektet legger til rette for møter på tvers av kulturelle skillelinjer. Møtet mellom deltakerne skal stimulere til refleksjon og samtale om identitet, fordommer, respekt, anerkjennelse, enhet og konfliktløsning.
 
Filmen om Bridgebuilders er en halvtimes egenprodusert dokumentar som viser hva som skjer når fiendebildene erstattes med ekte møter som blir til vennskap mellom israelere og palestinere. Ikke overflatiske vennskap, men vennskap der de tør å snakke om de vanskelige sakene – og fortsatt elsker hverandre.
 
Det er mye engasjement rundt Midtøsten konflikten her til lands. Vårt ønske er å fremheve at arbeid blant israelere og palestinere på grasrotnivå er nødvendig for den videre fredsprosessen.
 
I forkant av filmen vil vi intervjue regissør Thea Haavet og noen av de norske deltakerne.
 

Velkommen til lansering