Lansering av Human Development Report 2015

bookmark

ARBEID OG MENNESKELIG UTVIKLING

mandag 14. desember 2015, kl. 10:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: UNDP - FNs utviklingsprogram

Inngang: Gratis

FNs utviklingsprogram (UNDP) har gleden av å invitere til lansering av årets Human Development Report 2015, Work for Human Development som handler om hvordan arbeid kan bidra til menneskelig utvikling.

Jens Wandel, Assisterende generalsekretær i FN og direktør for UNDPs Bureau for Management Services presenterer rapporten.
Tone Skogen, statssekretær i Utenriksdepartementet, Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO, Siri Luthen, politisk rådgiver i Plan International Norge og Jon Vea, prosjektleder i NHO, vil kommentere innholdet.

Rapporten belyser arbeidslivet i en globalisert og digitalisert verden, og hevder at tilgang til arbeid i seg selv ikke er en garanti for å skape menneskelig utvikling. Med mindre politiske tiltak gjennomføres vil enkeltmennesker, samfunn og økonomier ikke få fullt utbytte av utviklingen. Rapporten innholder også Human Development Index – HDI. HDI rangerer verdens land på bakgrunn av levealder, skolegang og inntektsnivå. Rapporten fokuserer på:
· Økende ulikhet
· Liten tilgang til sosiale velferdsordninger
· Kjønnsdiskriminering, både når det gjelder inntekt og arbeidsbyrde
· Ustabile arbeidsmarkeder og arbeidsforhold, spesielt i de fattigste landene
· Internett-tilgang og det enorme potensialet dette representerer i fattige land

Human Development Report er UNDPs flaggskipsrapport. Den feirer sitt 25-års jubileum i år. Menneskelig utvikling handler om å utvide begrepet vi vanligvis forbinder med rikdom—en tilnærming som ikke bare fokuserer på økonomisk vekst, men som setter mennesker og deres muligheter og valg i sentrum.

For påmelding, vennligst registrer deg HER