Lansering av nye Demensboka

bookmark

Lærebok: Helse- og omsorgspersonell

mandag 17. oktober 2016, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Aldring og helse

Inngang: Gratis

Demensutredning, personsentrert omsorg, miljøbehandling, pårørendes situasjon, velferdsteknologi og nærhet og seksualitet er noen av de dagsaktuelle temaene som vies oppmerksomhet i den nye Demensboka.

I dette arrangementet belyses temaer som hvordan personer med demens og deres pårørende opplever sin situasjon, og hvilken kunnskap helse- og omsorgspersonell trenger for å gi dem god behandling, omsorg og støtte.

 

Program

  • Velkommen v/ møteleder Arnfinn Eek, spesialrådgiver, Aldring og helse
  • Filmen «Tore og Thorunn deler erfaringer fra sin hverdag»
  • Bokbad: Ved Demensbokas redaktør, stipendiat Signe Tretteteig og Bente Wallander, redaktør D&A.

          Deltakere:

          Tore og Thorunn Engum, pasient- og pårørenderepresentanter

          Nina Skarsholt, sykepleier, leder av dagaktivitetstilbud for personer med demens i Andebu kommune

          Siren Eriksen, sykepleier, PhD, medforfatter

          Torhild Holthe, ergoterapeut, MSc, medforfatter

          Janne Røsvik, sykepleier, PhD, medforfatter

  • Minglepause med servering av frukt og drikke
  • Musikkinnslag av gruppa The Mentes fra Sandefjord under ledelse av Kristi Stedje.
  • Omtale av Demensboka v/ forlagsredaktør Nina Schjerven Aasheim, redaktør Signe Tretteteig og Per Kristian Haugen, psykolog, spesialist i klinisk gerontopsykologi og medforfatter.

 

Med forbehold om endringer i programmet.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Påmelding til post@aldringoghelse.no eller på Facebook, v/arrangement «Demensboka på Litteraturhuset» innen 10.10.2016.