Lansering av nytt SamtidenFotokreditering: Torgeir Haugaard, Forsvaret / Gina Englund / Frode Ersfjord / Tomas Beck

Lansering av nytt Samtiden

bookmark

Norges forsvar i en ny verden

mandag 9. mars 2020, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Samtiden og UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet

Inngang: Gratis

Samtiden lanserer nytt temanummer om Forsvaret. I samarbeid med UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet, inviterer vi til en kveld viet Norges viktigste sikkerhetspolitiske utfordringer.

Det norske Forsvaret befinner seg på mange måter i en brytningstid. Noen stikkord: En ny og uforutsigbar verdensorden, nye typer krigføring, ny teknologi og klimakrisen som sikkerhetsutfordring. Hvordan skal Norge forholde seg til alt dette?

PROGRAM

Kl. 18.00–19.00:
NORGES NYE SIKKERHETSPOLITISKE UTFORDRINGER
Panelsamtale med:
Frank Bakke-Jensen, forsvarsminister
Robert Mood, president i Røde Kors,
Tomas Beck, oberst og sjef for Materiellkontoret i Hærstaben
Hedda Langemyr, daglig leder i UTSYN

Ordstyrer: Christian Kjelstrup, redaktør i Samtiden

Pause

Kl. 19.10–20.00:
KOMMER RUSSERNE? (25 min)
Hvordan vil en evt. militær konflikt med russerne se ut? Hvordan kan vi forebygge og forhindre den? Intervju med:
Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved NUPI
Tormod Heier, oberstløytnant og forsker ved Forsvarets høgskole

VÅPEN SOM BESTEMMER SELV (25 min)
Utviklingen av autonome våpensystemer er i full gang, og vil kunne redefinere moderne krigføring fullstendig. Kan disse våpnene reguleres og hvordan skal vi gjøre det? Intervju med:
Morten Irgens, utviklingsdirektør ved Høyskolen Kristiania, ph.d. i kunstig intelligens
Christen Krogh, prorektor for arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania, ph.d. i filosofi

Intervjuer: Christian Kjelstrup

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!