Lansering av prosjektet Borte bra, men hjemme…

bookmark

Et nettverk for nødhjelps- og bistandsveteraner

torsdag 6. juni 2013, kl. 12:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Rådet for psykisk helse sammen med prosjektgruppen i Borte bra, men hjemme..

Inngang: Gratis

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering har tildelt prosjektstøtte til en gruppe bistandsarbeidere som fra 2013 til 2015 skal utvikle et nettverk til støtte for veteraner som har deltatt i internasjonalt humanitært arbeid. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Rådet for psykisk helse.

De siste 20 årene har Norge blitt en stor aktør i internasjonalt bistandsarbeid, og norske myndigheter og hjelpeorganisasjonene har sendt tusenvis av nordmenn ut til konflikt- og katastrofeområder. Etter en slik humanitær innsats er det mange, som i likhet med militærveteranene fra internasjonale operasjoner, har behov for hjelp og støtte for å komme videre. Det kan dreie seg om profesjonell helsehjelp, men det kan ofte også handle om å finne likesinnede eller andre som forstår, slik at man kan dele tanker og erfaringer, og på den måten få den hjelpen og støtten man trenger. Oppfølgingen fra de ansvarlige aktørene, norske myndigheter, internasjonale organisasjoner og de norske hjelpeorganisasjonene har vært mangelfull. Derfor ønsker vi å få til et best mulig samarbeid med alle de aktuelle aktørene.

Innledinger ved psykiater og forfatter Finn Skårderud, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, talsmann fra Veteranforbundet SIOPS, Anders Grindaker, og leder i prosjektgruppen Rolf Borgos. I panelsamtalen som følger stiller i tillegg Atle Sommerfeldt, biskop og tidligere generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, og HR-rådgiver Anne Cath da Silva i Flyktningehjelpen.

Program
12:00 Enkel lunsj
13:15 Åpning ved generalsekretær Tove Gundersen, Rådet for psykisk helse
13:30 Innledning ved prosjektleder, Rolf Borgos
13:45 Erfaringer fra Veteranforbundet SIOPS, Anders Grindaker
14:00 Hovedinnlegg ved psykiater, forfatter og filmkritiker Finn Skårderud “Den nordiske uskylden ?”
Per Bertelsen fra prosjektgruppa loser oss igjennom første del av programmet
14:30 Pause / Kaffe
14:45 Panelsamtale, innleder og moderator Anne Hernes Olsen
Deltakere i panelet: Finn Skårderud, Institutt for Mentalisering, Atle Sommerfeldt, Biskop og tidligere generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anders Grindaker, Veteranforbundet SIOPS, Rolf Borgos, Prosjektleder for Borte bra men hjemme..?, Per Bertelsen, Prosjektmedarbeider i Borte bra men hjemme..? og Anne Cath De Silva HR-rådgiver, Flyktninghjelpen.
15:45 Uformelt – mingling