Lansering av Regjeringens nye Indiastrategi og etablering av India-forum

bookmark

Arrangementet er fullt

fredag 28. august 2009, kl. 12:30

Sal: Wergeland

Inngang: Billett

Indisk politikk og økonomi har konsekvenser for norsk interesser i bred forstand, i første rekke i form av store muligheter. Norges forbindelser med India er i rask utvikling og vekst. Regjeringens strategi for dette samarbeidet markerer økt satsing på India med vekt på fokus, samordning og helhet.

Utenriksdepartementet har gleden av å invitere til lansering av ”Muligheter i mangfold”, Regjeringens strategi for samarbeidet mellom Norge og India.  I panelet deltar utenriksminister Jonas Gahr Støre, miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, statssekretær Rikke Lind (Nærings- og handelsdepartementet), prorektor Inga Bostad (Universitetet i Oslo) og konsernsjef Jon Fredrik Baksaas (Telenor). Møtet ledes av Philip Lote, Innovasjon Norge. Det vil også være deltakelse fra andre departementer.

Regjeringen oppretter et India-forum for å videreutvikle samarbeidet mellom offentlig sektor, forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner, næringsliv, frivillige organisasjoner, kulturlivet og andre relevante aktører med engasjement i, kunnskap om og interesse for India. Lanseringsarrangementet er det første møtet i India-forum. Møteleders samtale med statsrådene og kommentatorene etterfølges av spørsmål fra salen og et pressemøte. Vi runder av med nettverksbygging og enkel servering.

Påmelding til Seksjon for Asia og Oceania Seksjon.for.Asia.og.Oceania@mfa.no med kopi til Betzy Ellingsen Tunold bet@mfa.no innen mandag 24.08.09.
-ARRANGEMENTET ER FULLT