Digital lansering av Tropismer / Tropismes 3

Digital lansering av Tropismer / Tropismes

bookmark

Med Karin Holter, Bente Christensen, Gro Bjørnerud Mo, Miriam Stendal Boulos og Christina Mediaas

tirsdag 12. oktober 2021, kl. 19:30

Sal: Digitalt

Arrangør: Stendal Forlag

Inngang: Gratis

 

Velkommen til lansering av Nathalie Sarrautes Tropismer, som nå utkommer for første gang i historien i tospråklig utgave på Stendal forlag!

Forlegger Miriam Stendal Boulos innleder og samtaler med professor Karin Holter. Vi får innlegg ved litteraturviter og oversetter Bente Christensen og professor Gro Bjørnerud Mo.

Christina Mediaas leser utdrag fra Tropismer / Tropismes på norsk og fransk.

Tropismer / Tropismes består av 24 korte tekster, hverdagsscener fra anonyme menneskers liv, små, fortettede dramaer. Nathalie Sarraute skjærer bort alle forstyrrende elementer for å skildre tropismebevegelsene som finnes i alle mennesker: ørsmå sinnsbevegelser utløst av en ekstern stimulus, en lyd, en lukt, eller påvirkningen knyttet til en mellommenneskelig situasjon – den andres nærvær, en verbal ytring, et tilsynelatende harmløst ord eller et tonefall. Disse udefinerbare bevegelsene, som glir lynraskt ved grensene til vår bevissthet, er ifølge Sarraute opphavet til våre ord, handlinger og følelser, og utgjør den usynlige veven i alt mellommenneskelig samspill.

Nathalie Sarraute (1900-1999) er en av Frankrikes betydeligste etterkrigsforfattere, og representerer en av de mest særegne stemmer i europeisk litteratur i det 20. århundre. Hun knyttes gjerne til den franske nyromanen, som hun sammen med Alain Robbe-Grillet stod fram som en engasjert forkjemper for. Hennes litterære produksjon omfatter en rekke formfornyende romaner, skuespill, kortprosatekster og essays, og plasserer seg i forlengelsen av Dostojevskij, Proust og Virginia Woolf. Snarere enn en videreføring representerer Sarrautes arbeid i forhold til disse en avgrensning og spesialisering innenfor tropismefeltet hun definerer som sitt. Tropismene utgjør den levende substansen i alle Sarrautes bøker, og debutboken Tropismer inneholder i kim alt det hun fortsatte å utforske i de påfølgende verkene.

I denne tospråklige utgaven står originalteksten og den norske oversettelsen side ved side. Det gjør det lett å lese parallelt, til oppdagelse, utforskning og læring.

Tropismer er nyoversatt av Sarraute-spesialisten Elin Beate Tobiassen. Hun har oversatt flere av Sarrautes verker og utga i 2016 boken Storm i et vannglass. Nøkler til Nathalie Sarrautes forfatterskap (Solum).

Anmelder Margunn Vikingstad i Morgenbladet kaller utgivelsen «ei vilkårslaus gåve og glede», og sier om Tobiassens oversettelse: «At Tobiassen har skrive doktoravhandling om Sarrautes forfattarskap, er nok ingen ulempe, men det er språkkjensla hennar, ikkje berre overfor det franske, men òg korleis det kan skrivast på norsk, som gjer at denne omsetjinga blenker. (…) Kvaliteten i Tobiassens omsetjing finst i kombinasjonen av å legge seg tett inntil originalen og vere fri og frimodig nok til å gjere dei sjølvstendige og nødvendige vriane og avvika, som å flytte på setningsledd. Slikt kan det bli utsøkt omsetjing av, som her.»