Lansering av Tvergastein

bookmark

Innledning ved redaksjonen

mandag 30. september 2013, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Green UiO/Tvergastein

Inngang: Gratis

Program:
Innledning ved Inga Bolstad
Grønn standup ved Adam T.

Paneldebatt: Hva er grensene for klimatilpasning?
Asuncioun St. Clair, CICERO
Silje Lundberg, Natur og Ungdom
Per Espen Stoknes (BI)
Ordstyrer – Marya Imani, Grønt UiO