Lansering av Verdensbankens rapport om likestilling og utvikling

bookmark

mandag 28. november 2011, kl. 09:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Utenriksdepartementet

Inngang: Billett

Verdensbankens nye rapport, The World Development Report 2012: Gender Equality and Development, slår fast at likestilling er et mål med egenverdi, men også avgjørende for utvikling. Likestilling kan gi høyere produktivitet, bedre fremtidsutsikter for neste generasjon og gjøre institusjoner mer representative.

Lanseringen åpnes av Miljø- og Utviklingsminister Erik Solheim. Rapporten vil bli presentert av Ana Revenga, direktør for Verdensbankens program for fattigdomsreduksjon og likhet/ med-redaktør for rapporten.

Etter lanseringen blir tematikken nærmere debattert i et panel med Statssekretær Ingrid Fiskaa, Ana Revenga (Verdensbanken), Karin S. Woldseth (Stortingsrepresentant for Frp), Karin Enodd (Likestillingsekspert i LO) og Professor Karl Ove Moene (UiO/ESOP). Panelet vil bli utfordret på rapportens betydning både for nasjonal og internasjonal politikk på dette feltet.

Program

09:30: Registrering, servering av kaffe og te
10:00 Åpningstale ved Erik Solheim
10:15: Presentasjon av WDR 2012 ved Ana Revenga
10:45: Spørsmål/kommentarer fra salen
11:00: Pause, servering av kaffe og frukt
11:15-12.30: Paneldebatt med mulighet for spørsmål fra salen

NB: Lanseringen og paneldebatten vil være på engelsk av hensyn til representantene fra Verdensbanken.

Påmelding innen 21. november: aroh@mfa.no

 

Link til rapporten: www.worldbank.org/wdr2012.